fbpx

ทัวร์จอร์เจีย THE HEAVEN OF GEORGIA (XJ) 6วัน 4คืน (TBS02) – GG542010

รหัสทัวร์ : GG542010
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนากี
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมิสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าทบิลิซี  ป้อมนาริคาร่า  ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลีสต์ซีคห์  ทบิลิซี  The Chronicle Of Georgia  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ วิหารบอดี  เมืองซิกนากี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี
ช้อป : ถนนคนเดินชาเดอนี่ 
กิน : อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารจีน 1 มื้อ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / นั่งรถจี๊บ 4WD ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้

GG542010 ทัวร์จอร์เจีย สนามบินกรุงทบิลิซี  เมืองมิสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ย่านเมืองเก่าทบิลิซี  ป้อมนาริคาร่า  ถนนคนเดินชาเดอนี่ ป้อมอนานูรี  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลีสต์ซีคห์  ทบิลิซี  The Chronicle Of Georgia  โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ วิหารบอดี  เมืองซิกนากี  ควาเรลี  สวนไร่องุ่น  เมืองทบิลิซี  สนามบินกรุงทบิลิซี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคาตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลิซี   (-/-/-)
2 สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - - ป้อมนาริคาร่า - ถนนคนเดินชาเดอนี่   (-/L/D) BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี      (B/L/D) PORTA CAUCASIA KAZBEGI HOTEL, KAZBEGI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – The Chronicle Of Georgia - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ (B/L/D) BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี   (B/L/D) BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลิซี   (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - - ป้อมนาริคาร่า - ถนนคนเดินชาเดอนี่   (-/L/D)
 • โรงแรม
 • BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี      (B/L/D)
 • โรงแรม
 • PORTA CAUCASIA KAZBEGI HOTEL, KAZBEGI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี – The Chronicle Of Georgia - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ (B/L/D)
 • โรงแรม
 • BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี   (B/L/D)
 • โรงแรม
 • BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    (B/-/-)
 • โรงแรม