fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล (XJ) 5วัน 3คืน NRT33 – J5423814

รหัสทัวร์ : J5423814
เดินทาง : Oct-Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนโออิชิ หรือ อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาริตะ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนโออิชิ หรือ อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) นาริตะ  สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม4-8 / 5-937,99927,999
6-10 / 7-11 / 8-1237,99929,999
9-13 / 10-14 / 14-18/ 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 /23-27 / 24-28 / 29-2 พ.ย. / 31-4 พ.ย.37,99933,999
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)39,99935,999
ตุลาคม
4-8 / 5-937,99927,999
6-10 / 7-11 / 8-1237,99929,999
9-13 / 10-14 / 14-18/ 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 /23-27 / 24-28 / 29-2 พ.ย. / 31-4 พ.ย.37,99933,999
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)39,99935,999
พฤศจิกายน1-5 / 3-7 / 5-9 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.37,999
พฤศจิกายน
1-5 / 3-7 / 5-9 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.37,999
ธันวาคม1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ)39,999
5-9 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-1937,999
ธันวาคม
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ)39,999
5-9 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-1937,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท DADU FUJI RESORT HOTELหรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนโออิชิ หรือ อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 นาริตะ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • DADU FUJI RESORT HOTELหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนโออิชิ หรือ อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม