fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO BLOOM BLOSSOM (XJ) 5วัน 3คืน (NRT24) – J542051

รหัสทัวร์ : J542051
เดินทาง : Mar - Apr
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ เทศกาลดอกทิวลิป
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาสากุสะ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระสวนอูเอโนะ (ตามฤดูกาล)  ชมเทศกาล Tulip Furusato Square (ตามฤดูกาล) หมู่บ้านเยอรมัน  นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ
ช้อป : อิออน มอลล์
กิน : เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น
พิเศษ : ชมซากุระ / เทศกาล Tulip Furusato Square / แช่ออนเซ็น

J542051 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาสากุสะ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระสวนอูเอโนะ (ตามฤดูกาล)  ชมเทศกาล Tulip Furusato Square (ตามฤดูกาล) หมู่บ้านเยอรมัน  นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม28-01 เม.ย. / 29-02 เม.ย. / 30-03 เม.ย. / 31-04 เม.ย.24,999
มีนาคม
28-01 เม.ย. / 29-02 เม.ย. / 30-03 เม.ย. / 31-04 เม.ย.24,999
เมษายน01-05 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-1226,999
02-06 / 03-07 / 04-0828,999
09-1332,999
10-14 / 11-1535,999
12-1633,999
13-17 / 14-1829,999
15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-2525,999
เมษายน
01-05 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-1226,999
02-06 / 03-07 / 04-0828,999
09-1332,999
10-14 / 11-1535,999
12-1633,999
13-17 / 14-1829,999
15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-2525,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2 โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาสากุสะ - (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล Tulip Furusato Square  – หมู่บ้านเยอรมัน – นาริตะ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาสากุสะ - (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) 
 • โรงแรม
 • HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล Tulip Furusato Square  – หมู่บ้านเยอรมัน – นาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม