fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO DREAM DESTINATION (TR) 5วัน 3คืน (NRT01) – J5419233

รหัสทัวร์ : J5419233
เดินทาง : Oct - Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์นิกโก้ ญี่ปุ่น โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,989

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  โอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว นิกโก้  ทะเลสาบซูเซ็นจิ  น้ำตกเคกอน  สะพานแดงชินเคียว  ศาลเจ้าโทโชกุ
ช้อป : ชินจุกุ โกเท็มบะเอาท์เล็ท อิออนนาริตะมอลล์
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
พิเศษ : อุโมงเมเปิ้ล ชมใบไม้เปลี่ยนสี /อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

J5419233 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุโมงเมเปิ้ล  ชินจุกุ  นิกโก้  ทะเลสาบซูเซ็นจิ  น้ำตกเคกอน  สะพานแดงชินเคียว  ศาลเจ้าโทโชกุ  อิออน นาริตะ มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น + เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม24-28 / 25-29 / 29-02 พ.ย. / 30-03 พ.ย. / 31-04 พ.ย.24,989
26-30 / 27-31 / 28-01 พ.ย.23,989
ตุลาคม
24-28 / 25-29 / 29-02 พ.ย. / 30-03 พ.ย. / 31-04 พ.ย.24,989
26-30 / 27-31 / 28-01 พ.ย.23,989
พฤศจิกายน01-05 / 02-06 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค. / 29-03 ธ.ค. / 30-04 ธ.ค.23,989
05-09 / 10-14 / 24-28 / 26-3022,989
พฤศจิกายน
01-05 / 02-06 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค. / 29-03 ธ.ค. / 30-04 ธ.ค.23,989
05-09 / 10-14 / 24-28 / 26-3022,989ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท      (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  (-/L/D) Hotel
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงเมเปิ้ล  –  ชินจุกุ    (B/L/-) Hotel
4 นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ  – อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ   (B/L/-) Hotel
5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)   (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท      (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  (-/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงเมเปิ้ล  –  ชินจุกุ    (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ  – อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ   (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)   (B/-/-)
 • โรงแรม