fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FAST 8 เร็ว แรง เว่อร์ (SL) 5วัน 3คืน (NRT06) – J5419268

รหัสทัวร์ : J5419268
เดินทาง : Dec - Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน เล่นสกี อิสระ 1 วัน กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และแช่ออนเซน
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,899

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน สถานีโยโกฮาม่า  พิพิธภัณฑ์ราเมง  ไชน่าทาวน์  ศาลเจ้าพ่อกวนอู ลานสกีฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
ช้อป : โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ช้อปปิ้งชินจุกุ
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !!
พิเศษ : นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

J5419268 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน สถานีโยโกฮาม่า  พิพิธภัณฑ์ราเมง  ไชน่าทาวน์  ศาลเจ้าพ่อกวนอู  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ลานสกีฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจุกุ  นาริตะ อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม10-1417,999
13-17 / 18-22 / 22-2623,899
23-27 / 24-28 / 25-2925,899
26-30 / 27-31 / 30-03 ม.ค. / 31-04 ม.ค.29,999
28-01 ม.ค. / 29-02 ม.ค.37,899
ธันวาคม
10-1417,999
13-17 / 18-22 / 22-2623,899
23-27 / 24-28 / 25-2925,899
26-30 / 27-31 / 30-03 ม.ค. / 31-04 ม.ค.29,999
28-01 ม.ค. / 29-02 ม.ค.37,899
มกราคม01-0532,899
02-06 / 16-20 / 22-26 / 25-29 / 31-04 ก.พ.22,899
05-0921,899
มกราคม
01-0532,899
02-06 / 16-20 / 22-26 / 25-29 / 31-04 ก.พ.22,899
05-0921,899
กุมภาพันธ์06-1029,899
08-1228,899
11-15 / 18-2221,899
12-16 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 26-01 มี.ค. / 27-02 มี.ค. / 29-04 มี.ค.22,899
17-2120,899
กุมภาพันธ์
06-1029,899
08-1228,899
11-15 / 18-2221,899
12-16 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 26-01 มี.ค. / 27-02 มี.ค. / 29-04 มี.ค.22,899
17-2120,899
มีนาคม03-07 / 17-2121,899
05-09 / 07-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-2422,899
มีนาคม
03-07 / 17-2121,899
05-09 / 07-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-2422,899ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2 โตเกียว (นาริตะ) สถานี SHINAGAWA – นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน - สถานีโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ไชน่าทาวน์ – ศาลเจ้าพ่อกวนอู - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)    HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ                                                TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว (นาริตะ) สถานี SHINAGAWA – นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน - สถานีโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ไชน่าทาวน์ – ศาลเจ้าพ่อกวนอู - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   
 • โรงแรม
 • HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ                                               
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม