fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FAST 8 เร็ว แรง เว่อร์ (SL) 5วัน 3คืน (NRT06) – J5419268

รหัสทัวร์ : J5419268
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน เล่นสกี อิสระ 1 วัน กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และแช่ออนเซน
ราคาเริ่มต้น

฿ 20,899 ฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน สถานีโยโกฮาม่า  พิพิธภัณฑ์ราเมง  ไชน่าทาวน์  ศาลเจ้าพ่อกวนอู ลานสกีฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
ช้อป : โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ช้อปปิ้งชินจุกุ
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !!
พิเศษ : นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

J5419268 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน สถานีโยโกฮาม่า  พิพิธภัณฑ์ราเมง  ไชน่าทาวน์  ศาลเจ้าพ่อกวนอู  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ลานสกีฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจุกุ  นาริตะ อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2 โตเกียว (นาริตะ) สถานี SHINAGAWA – นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน - สถานีโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ไชน่าทาวน์ – ศาลเจ้าพ่อกวนอู - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)    HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ                                                TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว (นาริตะ) สถานี SHINAGAWA – นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน - สถานีโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ไชน่าทาวน์ – ศาลเจ้าพ่อกวนอู - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   
 • โรงแรม
 • HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ                                               
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม