fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ทิวลิป สวยตะโกน (XJ) 5วัน 3คืน NRT56 – J5424422

รหัสทัวร์ : J5424422
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ทิวลิป สวยตะโกน (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ  ชมทิวลิปฮามุระ  ชินจุกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ 
กิน : เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU/ บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมเทศกาลทิวลิปฮะมุระ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   สนามบินนาริตะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ  ชมทิวลิปฮามุระ  ชินจุกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม30-3 เม.ย. / 31-4 เม.ย.37,999
มีนาคม
30-3 เม.ย. / 31-4 เม.ย.37,999
เมษายน1-5 / 2-6 (วันจักรี) / 7-11 / 8-1237,999
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 (วันจักรี)39,999
9-13 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 (วันสงกรานต์)43,999
12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)45,999
18-22 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-2733,999
เมษายน
1-5 / 2-6 (วันจักรี) / 7-11 / 8-1237,999
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 (วันจักรี)39,999
9-13 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 (วันสงกรานต์)43,999
12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)45,999
18-22 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-2733,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – ชมทิวลิปฮามุระ – ชินจุกุ ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – ชมทิวลิปฮามุระ – ชินจุกุ
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม