fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMIKOCHI TAKAYAMA OSAKA (TG) 6วัน 4 คืน RJ-TG002 – J5323770

รหัสทัวร์ : J5323770
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMIKOCHI TAKAYAMA OSAKA (TG) 6วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อุโมงค์เมเปิ้ล  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ  เมืองมัตสึโมโต้  ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  อุทยานคามิโคจิ  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ  หุบเขาโครังเคเมืองเกียวโต  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองโอซาก้า  EXPO CITY  ย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ตลาดปลาคุโรมง
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง 2 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานคามิโคจิ + หุบเขาโครังเค / นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อุโมงค์เมเปิ้ล  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ  เมืองมัตสึโมโต้  ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  อุทยานคามิโคจิ  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ  หุบเขาโครังเคเมืองเกียวโต  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองโอซาก้า  EXPO CITY  ย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ตลาดปลาคุโรมง  สนามบินคันไซ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย.59,919
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย.59,919

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-อุโมงค์เมเปิ้ล Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ Premier Cabin Hotel Matsumoto หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 อุทยานคามิโคจิ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน **พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง*
5 หุบเขาโครังเค-เมืองเกียวโต-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า-EXPO CITY-ย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน **พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง
6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ตลาดปลาคุโรมง-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-อุโมงค์เมเปิ้ล
 • โรงแรม
 • Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ
 • โรงแรม
 • Premier Cabin Hotel Matsumoto หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานคามิโคจิ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
 • โรงแรม
 • The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน **พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง*
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาโครังเค-เมืองเกียวโต-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า-EXPO CITY-ย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ
 • โรงแรม
 • Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน **พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ตลาดปลาคุโรมง-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม