fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ คาวากูจิโกะ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT07-XJ – J0923751

รหัสทัวร์ : J0923751
เดินทาง : Sep-Oct 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ คาวากูจิโกะ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  เมืองคาวาโกะเอะ   ภูเขาไฟฟูจิ  ดิวตี้ฟรี  ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา  เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล   ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / เซ็ตชาบูหมู+ปลาฮกเกะย่าง / เมนูเซ็ตโทบันยากิหมู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland / เทศกาลดอกไม้ ณ คาวาคูจิโกะ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  เมืองคาวาโกะเอะ   ภูเขาไฟฟูจิ  ดิวตี้ฟรี  ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา  เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล   ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน7-1129,999
21-2531,999
29-3 ต.ค.30,999
กันยายน
7-1129,999
21-2531,999
29-3 ต.ค.30,999
ตุลาคม1-5 / 2-6 / 3-7 / 5-9 / 7-11 / 8-12 / 9-1332,999
4-8 / 6-1033,999
ตุลาคม
1-5 / 2-6 / 3-7 / 5-9 / 7-11 / 8-12 / 9-1332,999
4-8 / 6-1033,999



ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองคาวาโกะเอะ YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ • ดิวตี้ฟรี • ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา • เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล • ช้อปปิ้งชินจูกุ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองคาวาโกะเอะ
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ • ดิวตี้ฟรี • ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา • เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม