fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAOGE (XJ) 5วัน 3คืน XJ-NRT006 – J0323671

รหัสทัวร์ : J0323671
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAOGE (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุซะ  ถนนนากามิเซะ  โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก)  เมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอชิโนะ ฮักไก  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์  เจดีย์ ชูเรโตะ  Driver City Plaza  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  วัดอาซากุซะ  ถนนนากามิเซะ  โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก)  เมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอชิโนะ ฮักไก  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์  เจดีย์ ชูเรโตะ  Driver City Plaza  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)34,99032,990
7-11 / 9-13 32,99022,990
14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2732,99027,990
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)34,99032,990
7-11 / 9-13 32,99022,990
14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2732,99027,990
กรกฎาคม12-16 / 19-23 / 21-2532,990
26-30 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10)34,990
กรกฎาคม
12-16 / 19-23 / 21-2532,990
26-30 / 27-31 (วันเฉลิม ร.10)34,990
สิงหาคม2-6 (วันเข้าพรรษา) / 4-8 / 18-22 / 23-27 / 30-3 ก.ย.32,990
9-13 / 10-14 / 11-15 (วันแม่)34,990
สิงหาคม
2-6 (วันเข้าพรรษา) / 4-8 / 18-22 / 23-27 / 30-3 ก.ย.32,990
9-13 / 10-14 / 11-15 (วันแม่)34,990
กันยายน1-5 / 28-2 ต.ค.32,990
14-1830,990
กันยายน
1-5 / 28-2 ต.ค.32,990
14-1830,990

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุซะ -ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก) – เมืองเก่าคาวาโกเอะ DADU FUJI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โอชิโนะ ฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เจดีย์ ชูเรโตะ – Driver City Plaza - ช้อปปิ้งชินจูกุ WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุซะ -ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก) – เมืองเก่าคาวาโกเอะ
 • โรงแรม
 • DADU FUJI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เจดีย์ ชูเรโตะ – Driver City Plaza - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม