fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA (JL) 6วัน 4คืน SHJLHND1 – J1524082

รหัสทัวร์ : J1524082
เดินทาง : Feb 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA (JL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 65,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโอดาวาระ  ปราสาทโอดาวาระ  อิโตมารีนทาวน์  ภูเขาโอมูโระ  ชายฝั่งโจกาซากิ  สะพานแขวนคาโดวากิซากิ  เมืองคาวาซุ  เทศกาลคาวาซุซากุระ  ตลาดปลานุมะสึ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  ลานสกีฟูจิเท็น  โอชิโนะ ฮัคไก  งานประดับไฟซากะมิโกะ  โตเกียว   อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า
กิน : เมนูพิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปู / บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / เทศกาลคาวาซุซากุระ + เล่นสกี / งานประดับไฟซากะมิโกะ  / อิสระ 1 วันในโตเกียว

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินฮาเนดะ  เมืองโอดาวาระ  ปราสาทโอดาวาระ  อิโตมารีนทาวน์  ภูเขาโอมูโระ  ชายฝั่งโจกาซากิ  สะพานแขวนคาโดวากิซากิ  เมืองคาวาซุ  เทศกาลคาวาซุซากุระ  ตลาดปลานุมะสึ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  ลานสกีฟูจิเท็น  โอชิโนะ ฮัคไก  งานประดับไฟซากะมิโกะ  โตเกียว   อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์22-27 (วันมาฆบูชา)65,999
กุมภาพันธ์
22-27 (วันมาฆบูชา)65,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินฮาเนดะ – เมืองโอดาวาระ – ปราสาทโอดาวาระ – อิโตมารีนทาวน์ – ภูเขาโอมูโระ – ชายฝั่งโจกาซากิ – สะพานแขวนคาโดวากิซากิ HOTEL SUN HATOYA หรือเทียบเท่า
3 เมืองคาวาซุ – เทศกาลคาวาซุซากุระ – ตลาดปลานุมะสึ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะ ฮัคไก – งานประดับไฟซากะมิโกะ – โตเกียว – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – บุฟเฟ่ต์ชาบู – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – เมืองโอดาวาระ – ปราสาทโอดาวาระ – อิโตมารีนทาวน์ – ภูเขาโอมูโระ – ชายฝั่งโจกาซากิ – สะพานแขวนคาโดวากิซากิ
 • โรงแรม
 • HOTEL SUN HATOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาวาซุ – เทศกาลคาวาซุซากุระ – ตลาดปลานุมะสึ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
 • โรงแรม
 • FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะ ฮัคไก – งานประดับไฟซากะมิโกะ – โตเกียว – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – บุฟเฟ่ต์ชาบู – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม