fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI MEGURO SAKURA (XJ) 6วัน 3คืน RJ-XJ031 – J5324332

รหัสทัวร์ : J5324332
เดินทาง : Mar 2024
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI MEGURO SAKURA (XJ) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  ชิมไข่ดำ  เทศกาลประดับไฟ ซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน (ธีมโดเรมอน)  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  เมืองคามาคุระ  สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ  นั่งรถไฟสาย ENODEN  เมืองนาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  กรุงโตเกียว  ชมซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D 
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลิอกซื้อทัวร์ Disneyland / ชมซากุระ / เทศกาลประดับไฟ ซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน (ธีมโดเรมอน)

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  อุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  ชิมไข่ดำ  เทศกาลประดับไฟ ซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน (ธีมโดเรมอน)  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  เมืองคามาคุระ  สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ  นั่งรถไฟสาย ENODEN  เมืองนาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  กรุงโตเกียว  ชมซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม16-21 / 17-22 / 18-2337,919
มีนาคม
16-21 / 17-22 / 18-2337,919ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดำ-เทศกาลประดับไฟ ซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน (ธีมโดเรมอน) YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-เมืองคามาคุระ-สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ-นั่งรถไฟสาย ENODEN-เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 กรุงโตเกียว-ชมซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-สนามบินนานาชาตินาริตะ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดำ-เทศกาลประดับไฟ ซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน (ธีมโดเรมอน)
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-เมืองคามาคุระ-สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ-นั่งรถไฟสาย ENODEN-เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโตเกียว-ชมซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-สนามบินนานาชาตินาริตะ
 • โรงแรม