fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ฟูจิ –TOKYO MEGA ILLUMI (TG) 5วัน 3คืน (NRT08) – J5419285

รหัสทัวร์ : J5419285
เดินทาง : Feb - Feb
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เล่นสกี ดูไฟ Tokyo Mega Illumination ทานบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + แช่ออนเซ็น
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,989

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว   ชินจุกุ  ดูไฟ Tokyo Mega Illumination ศาลเจ้าโทริอิ (ศาลเจ้าเนซุ) ชิบุย่า  ฮาราจุกุ  โอไดบะ นาริตะ  วัดนาริตะ 
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าท์เลต ตลาดปลาซึกิจิ ชิบุย่า  ฮาราจุกุ  โอไดบะ Shisui Outlet
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : เล่นสกี ดูไฟ Tokyo Mega Illumination แช่ออนเซ็น

J5419285 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเทมบะ เอ้าท์เลต  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว   ชินจุกุ  ดูไฟ Tokyo Mega Illumination  ตลาดปลาซึกิจิ  ศาลเจ้าโทริอิ (ศาลเจ้าเนซุ) ชิบุย่า  ฮาราจุกุ  โอไดบะ  นาริตะ   วัดนาริตะ  Shisui Outlet  สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!  + นอนโตเกียว 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์12-1636,98934,989
กุมภาพันธ์
12-1636,98934,989

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลต (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  ชินจุกุ – ดูไฟ Tokyo Mega Illumination (พิเศษ!! นอนโตเกียว 1 คืน) SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า
4 ตลาดปลาซึกิจิ – ศาลเจ้าโทริอิ (ศาลเจ้าเนซุ) –ชิบุย่า – ฮาราจุกุ – โอไดบะ – นาริตะ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลต (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
 • โรงแรม
 • FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  ชินจุกุ – ดูไฟ Tokyo Mega Illumination (พิเศษ!! นอนโตเกียว 1 คืน)
 • โรงแรม
 • SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ – ศาลเจ้าโทริอิ (ศาลเจ้าเนซุ) –ชิบุย่า – ฮาราจุกุ – โอไดบะ – นาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม