fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO GRAND SAKURA (XJ) 6วัน 4คืน NRT23 – J5423124

รหัสทัวร์ : J5423124
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO GRAND SAKURA (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 40,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ   สวนจิโดริงะฟูจิ (จุดชมซากุระ)  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  อูเอโนะ (จุดชมซากุระ)  ชินจูกุ  ศาลเจ้าฮิคาวะ  คาวาโกเอะ  สวนกอนเก็นโดะ (จุดชมซากุระ)  อิออน นาริตะ มอลล์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU / บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ   สวนจิโดริงะฟูจิ (จุดชมซากุระ)  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  อูเอโนะ (จุดชมซากุระ)  ชินจูกุ  ศาลเจ้าฮิคาวะ  คาวาโกเอะ  สวนกอนเก็นโดะ (จุดชมซากุระ)  อิออน นาริตะ มอลล์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นาริตะ  สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มกรุ๊ป42,999
มีนาคม
เต็มกรุ๊ป42,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - สวนจิโดริงะฟูจิ (จุดชมซากุระ) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – อูเอโนะ (จุดชมซากุระ) - ชินจูกุ ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าฮิคาวะ - คาวาโกเอะ – สวนกอนเก็นโดะ (จุดชมซากุระ) - อิออน นาริตะ มอลล์ ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
6 นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - สวนจิโดริงะฟูจิ (จุดชมซากุระ) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – อูเอโนะ (จุดชมซากุระ) - ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฮิคาวะ - คาวาโกเอะ – สวนกอนเก็นโดะ (จุดชมซากุระ) - อิออน นาริตะ มอลล์
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม