fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI NIKKO (TG) 5วัน 3คืน SHTGHND2 – J1523960

รหัสทัวร์ : J1523960
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI NIKKO (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 56,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดอิบารากิ  สวนไคระคุเอน  สะพานแขวนริวจิน  น้ำตกฟุคุโรดะ  คินุกาวะ ออนเซ็น  เมืองนิกโก้  กระเช้าอะเคจิไดระ  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว (ถ่ายรูปด้านนอก)  เมืองโตเกียว  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  วัดอาซากุสะ  ตลาดปลาซึกิจิ  อุโมงค์แปะก๊วย  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  วัดนาริตะซัง  นาริตะโอโมเตซันโดะ  อิออน พลาซ่า 
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ROKKASEN
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / นั่งกระเช้า กระเช้าอะเคจิไดระ ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นฤดู)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินฮาเนดะ  จังหวัดอิบารากิ  สวนไคระคุเอน  สะพานแขวนริวจิน  น้ำตกฟุคุโรดะ  คินุกาวะ ออนเซ็น  เมืองนิกโก้  กระเช้าอะเคจิไดระ  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว (ถ่ายรูปด้านนอก)  เมืองโตเกียว  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  วัดอาซากุสะ  ตลาดปลาซึกิจิ  อุโมงค์แปะก๊วย  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  วัดนาริตะซัง  นาริตะโอโมเตซันโดะ  อิออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-4 พ.ย.56,999
ตุลาคม
31-4 พ.ย.56,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
2 สนามบินฮาเนดะ – จังหวัดอิบารากิ – สวนไคระคุเอน – สะพานแขวนริวจิน – น้ำตกฟุคุโรดะ – คินุกาวะ ออนเซ็น KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองนิกโก้ – กระเช้าอะเคจิไดระ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว (ถ่ายรูปด้านนอก) – เมืองโตเกียว – ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – อุโมงค์แปะก๊วย – ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัง – นาริตะโอโมเตซันโดะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – จังหวัดอิบารากิ – สวนไคระคุเอน – สะพานแขวนริวจิน – น้ำตกฟุคุโรดะ – คินุกาวะ ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิกโก้ – กระเช้าอะเคจิไดระ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว (ถ่ายรูปด้านนอก) – เมืองโตเกียว – ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์
 • โรงแรม
 • SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – อุโมงค์แปะก๊วย – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัง – นาริตะโอโมเตซันโดะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม