fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO JAPAN ALPS (TG) 7วัน 4คืน SHTGHND1 – J1523344

รหัสทัวร์ : J1523344
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO JAPAN ALPS (TG) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 85,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองคามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  วัดฮาเซเดระ  โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  เมืองโทโยฮาชิ  ไร่สตรอเบอรี่  เมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่า จินยะ  ซันมาชิ ซูจิ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองโทยามะ  กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์  ทะเลสาบยามานากะ  ฟูจิ พาโนรามา โรปเวย์  ทะเลสาบโมโตสุ  ทุ่งพิ้งค์มอส  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูปด้านนอก)  อิออน พลาซ่า
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / ROKKASEN บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง แบบไม่อั้น!!!
พิเศษ : ที่พัก 4-5 ดาว + พัก 5 ดาวใจกลางย่านชินจูกุ / พักออนเซ็น 1 คืน / ชมกำแพงหิมะ + ทุ่ง pinkmoss

กรุงเทพฯ (สนามบืนสุวรรณภูมิ)  สนามบินฮาเนดะ  เมืองคามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  วัดฮาเซเดระ  โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  เมืองโทโยฮาชิ  ไร่สตรอเบอรี่  เมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่า จินยะ  ซันมาชิ ซูจิ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองโทยามะ  กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์  ทะเลสาบยามานากะ  ฟูจิ พาโนรามา โรปเวย์  ทะเลสาบโมโตสุ  ทุ่งพิ้งค์มอส  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูปด้านนอก)  อิออน พลาซ่า  สนามบินฮาเนดะ  กรุงเทพฯ (สนามบืนสุวรรณภูมิ)

 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน(เต็ม)85,999
เมษายน
(เต็ม)85,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบืนสุวรรณภูมิ)  
2 สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – วัดฮาเซเดระ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – เมืองโทโยฮาชิ ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองโทยามะ JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ FUJI MIHANA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ฟูจิ พาโนรามา โรปเวย์ – ทะเลสาบโมโตสุ – ทุ่งพิ้งค์มอส – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – อิออน พลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ
7 สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบืนสุวรรณภูมิ)  
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – วัดฮาเซเดระ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – เมืองโทโยฮาชิ
 • โรงแรม
 • ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองโทยามะ
 • โรงแรม
 • JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
 • โรงแรม
 • FUJI MIHANA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟูจิ พาโนรามา โรปเวย์ – ทะเลสาบโมโตสุ – ทุ่งพิ้งค์มอส – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – อิออน พลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ
 • โรงแรม