fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO สวยนัก…ใบไม้หลากสี (JL) 5วัน 3คืน NRT05 – J5422390

รหัสทัวร์ : J5422390
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO สวยนัก...ใบไม้หลากสี (JL) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 48,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  หุบเขาโอวาคุดานิ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  ชินจุกุ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์  ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ  ย่านช้อปปิ้งฮาราจุกุ   ย่านชิบุย่า  SHIBUYA SKY  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าเมจิ  ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท **รวมค่าวีซ่าแล้ว**     
กิน : บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น + เซตอาหารญี่ปุ่น / บุฟเฟต์ YAKINIKU / บุฟเฟต์ชาบู ชาบู
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซน ธรรมชาติ / พักย่านชินจูกุ 2 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาริตะ  หุบเขาโอวาคุดานิ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  ชินจุกุ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์  ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ  ย่านช้อปปิ้งฮาราจุกุ   ย่านชิบุย่า  SHIBUYA SKY  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าเมจิ  ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท   นาริตะ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป49,99944,999
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป49,99944,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)  DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – ชินจุกุ TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ – ย่านช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ย่านชิบุย่า - SHIBUYA SKY TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โมมิจิ ไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล) 
 • โรงแรม
 • DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – ชินจุกุ
 • โรงแรม
 • TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ – ย่านช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ย่านชิบุย่า - SHIBUYA SKY
 • โรงแรม
 • TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม