fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KANSAI HOTAKA KAMIKOCHI (JL) 6วัน 4คืน SHJLKIX4 – J1524053

รหัสทัวร์ : J1524053
เดินทาง : May 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KANSAI HOTAKA KAMIKOCHI (JL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอุจิ  วัดเบียวโดอิน  กิจกรรมทำมัทฉะ  เมืองมิเอะ  นาบานะ โนะ ซาโตะ  เมืองนาโกย่า  เมืองกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  กระเช้าชินโฮทากะ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  ศาลเจ้าสุวะไทฉะ  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  เก็บสตรอว์เบอร์รี่  วัดนาริตะ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  อิออน พลาซ่า **รวมค่าทิปแล้ว**
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน + พักใจกลางชินจุกุระดับ 4 ดาว 1 คืน / กรุ๊ปเล็ก 16 ที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  เมืองอุจิ  วัดเบียวโดอิน  กิจกรรมทำมัทฉะ  เมืองมิเอะ  นาบานะ โนะ ซาโตะ  เมืองนาโกย่า  เมืองกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  กระเช้าชินโฮทากะ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  ศาลเจ้าสุวะไทฉะ  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  เก็บสตรอว์เบอร์รี่  วัดนาริตะ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  อิออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ **รวมค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคมSold Out69,999
พฤษภาคม
Sold Out69,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – กิจกรรมทำมัทฉะ – เมืองมิเอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – เมืองนาโกย่า NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 กระเช้าชินโฮทากะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – ศาลเจ้าสุวะไทฉะ RAKO HANANOI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โอชิโนะ ฮัคไก – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ HOTEL GRACERY SHINJUKU หรือเทียบเท่า
6 เมืองนาริตะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี่ – วัดนาริตะ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – กิจกรรมทำมัทฉะ – เมืองมิเอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – เมืองนาโกย่า
 • โรงแรม
 • NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ
 • โรงแรม
 • HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้าชินโฮทากะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – ศาลเจ้าสุวะไทฉะ
 • โรงแรม
 • RAKO HANANOI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไก – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL GRACERY SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาริตะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี่ – วัดนาริตะ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม