fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโอเกะ เลสโก นินจาซากุระ ฟลูบูม (XJ) 6วัน 4คืน (ZNRT04) – J282066

รหัสทัวร์ : J282066
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโอเกะ ฤดูซากุระบาน อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ  วัดอาซากุซะ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ 
ช้อป : เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน จัสโก้ 
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น

J282066 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ  วัดอาซากุซะ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ อิออน จัสโก้  สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู + อาบน้ำแร่ออนเซ็น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - วัดอาซากุซะ - ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู + อาบน้ำแร่ออนเซ็น FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
6 อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - วัดอาซากุซะ - ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู + อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม