fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ เลสโก นินจา สตรอง (XJ) 6วัน 3คืน (ZNRT15) – J2820114

รหัสทัวร์ : J2820114
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) โอไดบะ  กันดั้ม  เทพีสันติภาพ 
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิออน จัสโก้
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

J2820114 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) โอไดบะ  กันดั้ม  เทพีสันติภาพ  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน)
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม