fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ เลสโก สกีนินจา (XJ) 5วัน 3คืน (ZNRT32) – J282034

รหัสทัวร์ : J282034
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ เล่นสกี
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค โอไดบะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ ดิวตี้ฟรี  ย่านชินจูกุ 
ช้อป : ตลาดปลาซึกิจิ ย่านชินจูกุ 
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : กิจกรรมลานหิมะ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

J282034 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  โอไดบะ ตลาดปลาซึกิจิ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ / ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-16 / 18-22 / 19-2324,999
มีนาคม
12-16 / 18-22 / 19-2324,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ตลาดปลาซึกิจิ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
5 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม