fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ เลสโก นินจาหิมะ (XJ) 6วัน 3คืน (ZNRT31) – J282033

รหัสทัวร์ : J282033
เดินทาง : Jan-Mar
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ เมืองฟุกุชิมะ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ  ปราสาทสึรุกะ  ยูนิชิงาวะออนเซ็น  เทศกาลคามาคุระ ลานกิจกรรมหิมะ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ ย่านชินจุกุ
ช้อป : เอมิ เอ้าท์เล็ท ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima ห้างฯ อิออน จัสโก้ ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  ดิวตี้ฟรี ย่านชินจุกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง Tobanyaki Set บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / Diamond Route Japan

J282033 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ  เอมิ เอ้าท์เล็ท  เมืองฟุกุชิมะ  ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ  ปราสาทสึรุกะ  ยูนิชิงาวะออนเซ็น  เทศกาลคามาคุระ ลานกิจกรรมหิมะ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน  ห้างฯ อิออน จัสโก้  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ  ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินจุกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง / Tobanyaki Set / บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + แช่ออนเซ็น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม30-4 ก.พ.26,999
มกราคม
30-4 ก.พ.26,999
กุมภาพันธ์1-6 / 4-9 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 14-19 / 18-23 / 19-24 / 21-26 / 22-27 / 25-1 มี.ค. / 26-2 มี.ค.25,999
15-20 (รับ waiting list)25,999
8-13 / 13-18 / 20-25 / 27-3 มี.ค. / 28-4 มี.ค. 26,999
29-5 มี.ค. (รับ waiting list)26,999
5-10 / 6-11 / 7-1227,999
กุมภาพันธ์
1-6 / 4-9 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 14-19 / 18-23 / 19-24 / 21-26 / 22-27 / 25-1 มี.ค. / 26-2 มี.ค.25,999
15-20 (รับ waiting list)25,999
8-13 / 13-18 / 20-25 / 27-3 มี.ค. / 28-4 มี.ค. 26,999
29-5 มี.ค. (รับ waiting list)26,999
5-10 / 6-11 / 7-1227,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - เอมิ เอ้าท์เล็ท - เมืองฟุกุชิมะ - ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน
3 หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ยูนิชิงาวะออนเซ็น - เทศกาลคามาคุระ SUNSHINE HOTEL TOCHIGI หรือระดับเดียวกัน
4 ลานกิจกรรมหิมะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ห้างฯ อิออน จัสโก้ HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
5 เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ
6 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - เอมิ เอ้าท์เล็ท - เมืองฟุกุชิมะ - ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima
 • โรงแรม
 • SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ยูนิชิงาวะออนเซ็น - เทศกาลคามาคุระ
 • โรงแรม
 • SUNSHINE HOTEL TOCHIGI หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม