fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ เลสโก นินจาทิวลิป สปาร์ค (XJ) 5วัน 3คืน (ZNRT07) – J282076

รหัสทัวร์ : J282076
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ ช่วงวันหยุดสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ชมดอกวิสทีเรีย  ชมดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ
ช้อป : เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต อิออน มอลล์ ตลาดปลาซึกิจิ  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ + ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมดอกวิสทีเรีย / ชมดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ / พัก ร.ร.ออนเซ็น 1 คืน

J282076 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ชมดอกวิสทีเรีย  อิออน มอลล์ ชมดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ  ตลาดปลาซึกิจิ  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ + ทานขาปูยักษ์ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / พัก ร.ร.ออนเซ็น 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ชมดอกวิสทีเรีย - อิออน มอลล์ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
5 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
 • โรงแรม
 • NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ชมดอกวิสทีเรีย - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม