fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได เลสโก ฮานะนินจา (XJ) 6วัน 3คืน (ZNRT03) – J282067

รหัสทัวร์ : J282067
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได ฟุกุชิมะ ฤดูซากุระบาน ไม่มีวันอิสระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  เซนได  ปราสาทอาโอบะ ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ  ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น)  ฟุกุชิมะ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ
ช้อป : ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด ห้างฯ อิออน จัสโก้ ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินจุกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ  ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) ไม่มีวันอิสระ

J282067 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  เซนได  ปราสาทอาโอบะ  ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ  ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น)  ฟุกุชิมะ  ทะเลสาบอินาวะชิโระ  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  ห้างฯ อิออน จัสโก้ เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ  ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  ดิวตี้ฟรี  ย่านชินจุกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูสไตล์ญี่ปุ่น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
3 ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) - ฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ AIZU WAKAMATSU WASHINGTON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือระดับเดียวกัน
5 เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
 • โรงแรม
 • HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) - ฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ
 • โรงแรม
 • AIZU WAKAMATSU WASHINGTON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม