fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ เลสโก ยูกาตะ (JL) 4วัน 3คืน (ZNRT12) – J2820103

รหัสทัวร์ : J2820103
เดินทาง :
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  โอไดบะ 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิออน จัสโก้ 
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : พักใจกลางย่านชินจูกุ 2 คืน

J2820103 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  โอไดบะ  อิออน จัสโก้  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / พักใจกลางย่านชินจูกุ 2 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคาตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ MARRAOD INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - โอไดบะ - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARRAOD INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน)
 • โรงแรม
 • SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - โอไดบะ - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม