fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO นิกโก้เปลี่ยนสี แต่ใจพี่ไม่เปลี่ยน (TG) 5วัน 3คืน NRT06 – J5422391

รหัสทัวร์ : J5422391
เดินทาง : Nov-Dec 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO นิกโก้เปลี่ยนสี แต่ใจพี่ไม่เปลี่ยน (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 48,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  ย่านช้อปปิ้งชิบูย่า  SHIBUYA SKY  นิกโก้  ทะเลสาบซูเซ็นจิ  น้ำตกเคกอน  สะพานแดงชินเคียว  ศาลเจ้าโทโชกุ  ย่านชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ตลาดปลาซึกิจิ  ศาลเจ้าเมจิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**   
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น / บุฟเฟต์ YAKINIKU
พิเศษ : แชน้ำแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ / พักย่านชินจูกุ 2 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาริตะ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  ย่านช้อปปิ้งชิบูย่า  SHIBUYA SKY  นิกโก้  ทะเลสาบซูเซ็นจิ  น้ำตกเคกอน  สะพานแดงชินเคียว  ศาลเจ้าโทโชกุ  ย่านชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ตลาดปลาซึกิจิ  ศาลเจ้าเมจิ  นาริตะ  สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน9-13 / 12-1648,999
พฤศจิกายน
9-13 / 12-1648,999
ธันวาคม4-8 (วันพ่อ)48,999
ธันวาคม
4-8 (วันพ่อ)48,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชิบูย่า – SHIBUYA SKY TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ย่านชินจุกุ TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชิบูย่า – SHIBUYA SKY
 • โรงแรม
 • TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ย่านชินจุกุ
 • โรงแรม
 • TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม