fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA TAKAYAMA SAKURA (TG) 6วัน 4คืน NRT53 – J5424295

รหัสทัวร์ : J5424295
เดินทาง : Mar-Apr 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA TAKAYAMA SAKURA (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 65,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ย่านชินจูกุ  แม่น้ำเมกุโระ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  นาราอิ จูกุ  ปราสาทมัตสึโมโต้  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ซากาเอะ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  ย่านชินไซบาชิ  ล่องเรือโดทงโบริ  ปราสาทโอซาก้า  แม่น้ำโอคาว่า  RINKU PREMIUM OUTLET 
กิน : เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU / บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น / หมูย่างใบโอบะ
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / จุดชมซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ + สวนนารา + ปราสาทโอซาก้า + แม่น้ำโอคาว่า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ย่านชินจูกุ  แม่น้ำเมกุโระ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  นาราอิ จูกุ  ปราสาทมัตสึโมโต้  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ซากาเอะ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  ย่านชินไซบาชิ  ล่องเรือโดทงโบริ  ปราสาทโอซาก้า  แม่น้ำโอคาว่า  RINKU PREMIUM OUTLET  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนSold Out67,99953,999
เมษายน
Sold Out67,99953,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ย่านชินจูกุ – แม่น้ำเมกุโระ DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – นาราอิ จูกุ – ปราสาทมัตสึโมโต้ ALPICO PLAZA HOTEL, ROUTE-INN COURT MINAMI MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
4 ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ซากาเอะ TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI, NAGOYA หรือเทียบเท่า
5 สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ – ย่านชินไซบาชิ – ล่องเรือโดทงโบริ SUN WHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
6 ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ำโอคาว่า – RINKU PREMIUM OUTLET - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ย่านชินจูกุ – แม่น้ำเมกุโระ
 • โรงแรม
 • DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – นาราอิ จูกุ – ปราสาทมัตสึโมโต้
 • โรงแรม
 • ALPICO PLAZA HOTEL, ROUTE-INN COURT MINAMI MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ซากาเอะ
 • โรงแรม
 • TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI, NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ – ย่านชินไซบาชิ – ล่องเรือโดทงโบริ
 • โรงแรม
 • SUN WHITE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ำโอคาว่า – RINKU PREMIUM OUTLET - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม