fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA DAISUKI (TR) 5วัน 3คืน (NRT22) – J542060

รหัสทัวร์ : J542060
เดินทาง : Mar - Apr
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์โตเกียว ฤดูซากุระบาน มี.ค. ถึง เม.ย. ช่วงวันหยุดจักรี
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ   สวนจิโดริงะ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะฮัคไค  โอไดบะ  สวนอุเอโนะ  คลองเมกุโระ 
ช้อป : โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ตลาดปลาซึกิจิ  ฮาราจุกุ  ชินจุกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
พิเศษ : ชมซากุระ ที่สวนอุเอโนะ และ คลองเมกุโระ

J542060 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ   สวนจิโดริงะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะฮัคไค  โอไดบะ   นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ  สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ)  คลองเมกุโระ (ชมซากุระ)  ฮาราจุกุ  ชินจุกุ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU / พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น  และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น    


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม21-2523,999
22-26 / 23-2722,999
24-2824,999
25-29 / 26-30 / 28-01 เม.ย. / 29-02 เม.ย. / 31-04 เม.ย.25,999
มีนาคม
21-2523,999
22-26 / 23-2722,999
24-2824,999
25-29 / 26-30 / 28-01 เม.ย. / 29-02 เม.ย. / 31-04 เม.ย.25,999
เมษายน01-05 / 05-09 / 06-1027,999
02-06 / 04-0829,999
เมษายน
01-05 / 05-09 / 06-1027,999
02-06 / 04-0829,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2 โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ  – สวนจิโดริงะ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)    FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค–  โอไดบะ  - นาริตะ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
4 ตลาดปลาซึกิจิ – สวนอุเอโนะ – คลองเมกุโระ – ฮาราจุกุ – ชินจุกุ  - นาริตะ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ  – สวนจิโดริงะ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   
 • โรงแรม
 • FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค–  โอไดบะ  - นาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ – สวนอุเอโนะ – คลองเมกุโระ – ฮาราจุกุ – ชินจุกุ  - นาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม