fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ซากุระ (SL) 5วัน 4คืน ZGNRT-2407SL – J2824426

รหัสทัวร์ : J2824426
เดินทาง : Mar 2024
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ซากุระ (SL) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  สวนอูเอโนะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรสบัสให้บริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดนาริตะ  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ!! ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์ / หม้อไฟนาเบะโฮโต
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมซากุระริมแม่น้ำเมกุโระ และสวนอุเอโนะ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ  นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  สวนอูเอโนะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรสบัสให้บริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม27-31 / 30-3 เม.ย.39,990
มีนาคม
27-31 / 30-3 เม.ย.39,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - สวนอูเอโนะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ – ช้อปปิ้งชินจูกุ Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรสบัสให้บริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาซึกิจิ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
 • โรงแรม
 • Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - สวนอูเอโนะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรสบัสให้บริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม