fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น BLOSSOM JAPAN TOKYO FUJI SAKURA (TG) 6วัน 4คืน KJP110616-TG – J5523146

รหัสทัวร์ : J5523146
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น BLOSSOM JAPAN TOKYO FUJI SAKURA (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 65,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว  ภูเขาทาคะโอะ(ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)  เก็บผลไม้ตามฤดูกาล  สวนโออิชิ ปาร์ค  ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  ชมสาธิตการชงชา  หมู่บ้านน้ำใส  สวนอุเอโนะ  อิเคะบุคุโระ  ตลาดปลาซึกิจิ  โตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ  โอไดบะ  สวนอิโนะคาชิระ  คาวาโกะเอะ  แม่น้ำชินงาชิ  วัดนาริตะซัน  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / เมนู Rokkasen (เนื้อย่างวากิวสุดพรีเมี่ยม) / Shabu Buffet
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  โตเกียว  ภูเขาทาคะโอะ(ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)  เก็บผลไม้ตามฤดูกาล  สวนโออิชิ ปาร์ค  ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  ชมสาธิตการชงชา  หมู่บ้านน้ำใส  สวนอุเอโนะ  อิเคะบุคุโระ  ตลาดปลาซึกิจิ  โตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ  โอไดบะ  สวนอิโนะคาชิระ  คาวาโกะเอะ  แม่น้ำชินงาชิ  วัดนาริตะซัน  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป65,99960,999
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป65,99960,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ-โตเกียว-ภูเขาทาคะโอะ(ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)-เก็บผลไม้ตามฤดูกาล-สวนโออิชิ ปาร์ค Hotel Kozantei Ubuya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท-ชมสาธิตการชงชา-หมู่บ้านน้ำใส-สวนอุเอโนะ-อิเคะบุคุโระ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ตลาดปลาซึกิจิ-โตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ-โอไดบะ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 สวนอิโนะคาชิระ-คาวาโกะเอะ-แม่น้ำชินงาชิ Hotel Nikko Narita หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 วัดนาริตะซัน-อิออน มอลล์-โตเกียว(สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ-โตเกียว-ภูเขาทาคะโอะ(ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)-เก็บผลไม้ตามฤดูกาล-สวนโออิชิ ปาร์ค
 • โรงแรม
 • Hotel Kozantei Ubuya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท-ชมสาธิตการชงชา-หมู่บ้านน้ำใส-สวนอุเอโนะ-อิเคะบุคุโระ
 • โรงแรม
 • Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ-โตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ-โอไดบะ
 • โรงแรม
 • Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนอิโนะคาชิระ-คาวาโกะเอะ-แม่น้ำชินงาชิ
 • โรงแรม
 • Hotel Nikko Narita หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะซัน-อิออน มอลล์-โตเกียว(สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม