fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA WONDERFUL PREMIUM (JL) 5วัน 3คืน (HND05) – J542090

รหัสทัวร์ : J542090
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์โตเกียว ฤดูซากุระบาน บิน Japan Airlines
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าเมจิ  สวนโยโยงิ (ชมซากุระ) โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) คลองเมกุโระ (ชมซากุระ)  โอไดบะ
ช้อป : โกเท็มบะเอาท์เล็ท ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ  ตลาดปลาซึกิจิ
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น / เมนูปิ้งย่าง
พิเศษ : ชมซากุระจุใจ / แช่ออนเซ็น / นอนโตเกียว 2 คืน / ฟรี! บริการ lounge สายการบิน

J542090 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ  ศาลเจ้าเมจิ  สวนโยโยงิ (ชมซากุระ)  โกเท็มบะเอาท์เล็ต  โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ)  ชินจูกุ  ตลาดปลาซึกิจิ  คลองเมกุโระ (ชมซากุระ)  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น / เมนูปิ้งย่าง + แช่ออนเซ็น / นอนโตเกียว 2 คืน / ฟรี! บริการ lounge สายการบิน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ                              TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า
2 ศาลเจ้าเมจิ – สวนโยโยงิ (ชมซากุระ) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ)                      ALEXANDER HOTEL FUJI หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี – สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) – ชินจูกุ               SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า
4 ตลาดปลาซึกิจิ – คลองเมกุโระ (ชมซากุระ) – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ                 
5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ   
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ                             
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าเมจิ – สวนโยโยงิ (ชมซากุระ) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ)                     
 • โรงแรม
 • ALEXANDER HOTEL FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี – สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) – ชินจูกุ              
 • โรงแรม
 • SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ – คลองเมกุโระ (ชมซากุระ) – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ                 
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ   
 • โรงแรม