fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SENDAI นิกโก้ ฟุกุชิมะ (TG) 6วัน 4คืน (NRT10) – J5419286

รหัสทัวร์ : J5419286
เดินทาง : Jan - Feb
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SENDAI นิกโก้ ฟุกุชิมะ เล่นสกี ดูไฟประดับที่ Germen Village แช่ออนเซ็น + ออนเซ็นเท้า ชมทะเลสาบหงส์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชม Snow Monster 6วัน 4คืน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาสากุสะ  ชินจุกุ ดูไฟประดับที่ Germen Village  นาริตะ  พระยืนไดบุตสึ  นิกโก้  น้ำตกเคกอน  สะพานชินเคียว  ศาลเจ้าโทโฮคุ  สะพานโทโนะเฮทสึริ  ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ (ปราสาทนกกระเรียน) ทะเลสาบหงส์  ฟุกุชิมะ ภูเขาซาโอะ  นั่งกระเช้าลอยฟ้าซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (SNOW MONSTER)  เล่นสกีที่ ซาโอะออนเซ็น สกีรีสอร์ท ปราสาทอาโอบะ
ช้อป : ตลาดปลาสึกิจิ DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินจุกุ ถนนคลิสโรด
พิเศษ : เล่นสกี ดูไฟประดับที่ Germen Village แช่ออนเซ็น + ออนเซ็นเท้า ชมทะเลสาบหงส์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชม Snow Monster

J5419286 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  ตลาดปลาสึกิจิ  วัดอาสากุสะ  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินจุกุ  ดูไฟประดับที่ Germen Village  นาริตะ  พระยืนไดบุตสึ  นิกโก้  น้ำตกเคกอน  สะพานชินเคียว  ศาลเจ้าโทโฮคุ  สะพานโทโนะเฮทสึริ  ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ (ปราสาทนกกระเรียน) ทะเลสาบหงส์  ฟุกุชิมะ ภูเขาซาโอะ  นั่งกระเช้าลอยฟ้าซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (SNOW MONSTER)  เล่นสกีที่ ซาโอะออนเซ็น สกีรีสอร์ท ปราสาทอาโอบะ  ช้อปปิ้งคลิสโรด  สนามบินเซนได (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม12-1739,900
19-24 / 26-3141,900
มกราคม
12-1739,900
19-24 / 26-3141,900
กุมภาพันธ์02-07 / 09-14 / 16-21 / 23-2841,900
กุมภาพันธ์
02-07 / 09-14 / 16-21 / 23-2841,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ – ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ดูไฟประดับที่ Germen Village – นาริตะ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
3 พระยืนไดบุตสึ – นิกโก้ – น้ำตกเคกอน – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโฮคุ – KINNAGAWA ONSEN NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรือเทียบเท่า
4 สะพานโทโนะเฮทสึริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ (ปราสาทนกกระเรียน) - ทะเลสาบหงส์ - ฟุกุชิมะ APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาซาโอะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม SNOW MONSTER – สกีรีสอร์ท –ปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิ้งคลิสโรด – เซนได GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรือเทียบเท่า
6 สนามบินเซนได - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ดูไฟประดับที่ Germen Village – นาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระยืนไดบุตสึ – นิกโก้ – น้ำตกเคกอน – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโฮคุ – KINNAGAWA ONSEN
 • โรงแรม
 • NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานโทโนะเฮทสึริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ (ปราสาทนกกระเรียน) - ทะเลสาบหงส์ - ฟุกุชิมะ
 • โรงแรม
 • APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาซาโอะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม SNOW MONSTER – สกีรีสอร์ท –ปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิ้งคลิสโรด – เซนได
 • โรงแรม
 • GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเซนได - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม