fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ นาริตะ ชมทิวลิป (SL) 6วัน 4คืน ZGNRT-2408SL – J2824435

รหัสทัวร์ : J2824435
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ นาริตะ ชมทิวลิป (SL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  เจดีย์แดงชูเรโตะ  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองซะกุระ  ชมเทศกาลดอกทิวลิป  อิบารากิ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ!! เมนู ปิ้งย่างยากินิคุ / ขาปูยักษ์ / หม้อไฟนาเบะโฮโต
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA 2024 / เช็กอินเจดีย์แดง 5 ชั้น จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิสุดว้าว / อิสระ 1 วัน

สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ  นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  เจดีย์แดงชูเรโตะ  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองซะกุระ  ชมเทศกาลดอกทิวลิป  อิบารากิ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-15 (วันสงกรานต์)39,990
เมษายน
10-15 (วันสงกรานต์)39,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์แดงชูเรโตะ - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ Hedistar Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Hedistar Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองซะกุระ - ชมเทศกาลดอกทิวลิป - อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
 • โรงแรม
 • Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจดีย์แดงชูเรโตะ - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • Hedistar Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Hedistar Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซะกุระ - ชมเทศกาลดอกทิวลิป - อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม