fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ อิยารากิ นาริตะ พิงค์มอส (SL) 6วัน 4คืน ZGNRT-2409SL – J2824436

รหัสทัวร์ : J2824436
เดินทาง : Apr-May 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ อิยารากิ นาริตะ พิงค์มอส (SL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ชมพิ้งค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  อิบารากิ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  วัดนาริตะ  ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด  อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ!! เมนู ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์ / หม้อไฟนาเบะโฮโต
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมดอก pinkmoss / อิสระ 1 วัน

สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ  นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ชมพิ้งค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  อิบารากิ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  วัดนาริตะ  ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)33,990
เมษายน
27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)33,990
พฤษภาคม8-13 / 29-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)31,990
11-16 / 15-20 / 25-30 / 18-23 (วันวิสาขบูชา)29,990
พฤษภาคม
8-13 / 29-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)31,990
11-16 / 15-20 / 25-30 / 18-23 (วันวิสาขบูชา)29,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
 • โรงแรม
 • Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Narita Airport Plaza, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม