fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หนาวนัก รักกันหน่อยไหม (TG) 5วัน 3คืน NRT11 – J5422423

รหัสทัวร์ : J5422423
เดินทาง : Dec 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หนาวนัก รักกันหน่อยไหม (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 48,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี   โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  คาวาโกเกะ  ศาลเจ้าฮิคาวะ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  ย่านชินจุกุ  ย่านชิบูย่า  SHIBUYA SKY  ตลาดปลาซึกิจิ  ศาลเจ้าเนซุ  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**     
กิน : บุฟเฟต์ YAKINIKU / บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : แชน้ำแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน / พักย่านชินจูกุ 2 คืน / เล่นสกีตะลุยหิมะฟินๆ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี   โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  คาวาโกเกะ  ศาลเจ้าฮิคาวะ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน  ย่านชินจุกุ  ย่านชิบูย่า  SHIBUYA SKY  ตลาดปลาซึกิจิ  ศาลเจ้าเนซุ  นาริตะ  สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว** 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม16-2048,999
ธันวาคม
16-2048,999
มกราคม11-15 / 20-2448,999
มกราคม
11-15 / 20-2448,999
กุมภาพันธ์10-14 (วันวาเลนไทน์) / 15-1948,999
กุมภาพันธ์
10-14 (วันวาเลนไทน์) / 15-1948,999
มีนาคม1-5 / 10-1448,999
มีนาคม
1-5 / 10-1448,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 คาวาโกเกะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ– เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน – ย่านชินจุกุ TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 ย่านชิบูย่า – SHIBUYA SKY - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเนซุ - นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คาวาโกเกะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ– เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน – ย่านชินจุกุ
 • โรงแรม
 • TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ย่านชิบูย่า – SHIBUYA SKY - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเนซุ - นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม