fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TULIP BLOOMING (JL) 6วัน 4คืน NRT28 – J5423346

รหัสทัวร์ : J5423346
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TULIP BLOOMING (JL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 61,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ล่องเรือ ทะเลสาบฮาโกเน  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ซากุระ คาวาคุจิโกะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  ชมเทศกาลทิวลิป ฮามุระ  ชินจุกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุซะ  ถนนนากามิเซะ  ชมซากุระที่อูเอโนะ พาร์ค  ฮาราจุกุ  ชิบุย่า  โอไดบะ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : ที่พัก 3-4 ดาว / พักออนเซ็น 1 คืน + นอนโตเกียว 2 คืน / ชมเทศกาลทิวลิป Hamura / อิสระ 1 วัน / บินเช้ากลับดึก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  ล่องเรือ ทะเลสาบฮาโกเน  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ซากุระ คาวาคุจิโกะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  ชมเทศกาลทิวลิป ฮามุระ  ชินจุกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุซะ  ถนนนากามิเซะ  ชมซากุระที่อูเอโนะ พาร์ค  ฮาราจุกุ  ชิบุย่า  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มทุกกรุ๊ป61,999
เมษายน
เต็มทุกกรุ๊ป61,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า
2 ล่องเรือ ทะเลสาบฮาโกเน – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ซากุระ คาวาคุจิโกะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาลทิวลิป ฮามุระ - ชินจุกุ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุซะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระที่อูเอโนะ พาร์ค - ฮาราจุกุ - ชิบุย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
6 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือ ทะเลสาบฮาโกเน – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ซากุระ คาวาคุจิโกะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาลทิวลิป ฮามุระ - ชินจุกุ
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุซะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระที่อูเอโนะ พาร์ค - ฮาราจุกุ - ชิบุย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม