fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TULIP SONGKRAN (XJ) 5วัน 3คืน (NRT26) – J542095

รหัสทัวร์ : J542095
เดินทาง : Apr - Apr
ระยะเวลา : 5D3N
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว (นาริตะ)  คามะคุระ  พระใหญ่ไดบุตสึ  วัดกวนอิม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนสนุกฟูจิ Q (นั่งฟรี! ชิงช้าสวรรค์) ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป (TULIP FURUSATO SQUARE ) วัดอาซากุสะ 
ช้อป : โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ตลาดปลาซึกิจิ ชิบูย่า  ช้อปปิ้งชินจุกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : เทศกาลดอกทิวลิป (TULIP FURUSATO SQUARE ) / อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

J542095 ทัวร์ญี่ปุ่น  โตเกียว (นาริตะ)  คามะคุระ  พระใหญ่ไดบุตสึ  วัดกวนอิม  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนสนุกฟูจิ Q (นั่งฟรี! ชิงช้าสวรรค์) ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป (TULIP FURUSATO SQUARE )  นาริตะ  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ชิบูย่า  ช้อปปิ้งชินจุกุ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น!


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-14 / 11-15 (สงกรานต์)37,999
12-16 (สงกรานต์)36,999
เมษายน
10-14 / 11-15 (สงกรานต์)37,999
12-16 (สงกรานต์)36,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2 โตเกียว (นาริตะ) – คามะคุระ- พระใหญ่ไดบุตสึ - วัดกวนอิม - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น!) FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนสนุกฟูจิ Q (นั่งฟรี! ชิงช้าสวรรค์)–  ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป (TULIP FURUSATO SQUARE) - นาริตะ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
4  ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ชิบูย่า  – ช้อปปิ้งชินจุกุ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว (นาริตะ) – คามะคุระ- พระใหญ่ไดบุตสึ - วัดกวนอิม - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น!)
 • โรงแรม
 • FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนสนุกฟูจิ Q (นั่งฟรี! ชิงช้าสวรรค์)–  ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป (TULIP FURUSATO SQUARE) - นาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ชิบูย่า  – ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม