fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TULIP WONDERFUL (JL) 5วัน 4คืน NRT29 – J5423339

รหัสทัวร์ : J5423339
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TULIP WONDERFUL (JL) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 61,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดนาริตะซัน   นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระคาวากูจิโกะ  ชมทิวลิป HAMURA CITY   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  โตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าเมจิ  ย่านฮาราจูกุ  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : ชมทุ่งทิวลิป / พัก 3-4 ดาว / พักออนเซ็น 1 คืน + นอนโตเกียว 2 คืน / บินเช้ากลับดึก / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  วัดนาริตะซัน   นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระคาวากูจิโกะ  ชมทิวลิป HAMURA CITY   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  โตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าเมจิ  ย่านฮาราจูกุ  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ   สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน(เต็มทุกกรุ๊ป)61,999
เมษายน
(เต็มทุกกรุ๊ป)61,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า
2 วัดนาริตะซัน – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระคาวากูจิโกะ - ชมทิวลิป HAMURA CITY SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะซัน – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระคาวากูจิโกะ - ชมทิวลิป HAMURA CITY
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม