fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ทิวลิป สวยตะโกน (XJ) 5วัน 3คืน NRT25 – J5423257

รหัสทัวร์ : J5423257
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ทิวลิป สวยตะโกน (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุเอโนะ  สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ  อิออน นาริตะ มอลล์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ศาลเจ้าคาโทริ
กิน : บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : ชมฤดูซากุระ / ชมทุ่งดอกทิวลิป / พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  นาริตะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุเอโนะ  สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ  อิออน นาริตะ มอลล์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ศาลเจ้าคาโทริ  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน23-27 / 24-28 39,999
เมษายน
23-27 / 24-28 39,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ - นาริตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุเอโนะ - สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ - อิออน นาริตะ มอลล์ HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า
5 ศาลเจ้าคาโทริ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - นาริตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุเอโนะ - สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ - อิออน นาริตะ มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HOTEL NIKKO NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าคาโทริ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม