fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หลงรัก ใบไม้แดง (ZG) 5วัน 3คืน NRT04 – J5422334

รหัสทัวร์ : J5422334
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หลงรัก ใบไม้แดง (ZG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์  ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ  พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ   ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  ย่านชิบุย่า  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  โอไดบะ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**         
กิน : บุฟเฟต์ YAKINIKU / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น + เซตอาหารญี่ปุ่น / บุฟเฟต์ชาบู ชาบู
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซนธรรมชาติ / ตะลุยทุ่งโคเชีย / ชมใบไม้แดงอุโมงค์เมเปิ้ล

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาริตะ  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ  นาริตะโอโมเตซันโดะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์  ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ  พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ   ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  ย่านชิบุย่า  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  โอไดบะ  นาริตะ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**     


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 29-2 พ.ย. / 23-27 (วันปิยมหาราช)39,999
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)40,999
ตุลาคม
14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 29-2 พ.ย. / 23-27 (วันปิยมหาราช)39,999
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)40,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - ย่านชิบุย่า SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - โอไดบะ - นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
 • โรงแรม
 • SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - ย่านชิบุย่า
 • โรงแรม
 • SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - โอไดบะ - นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม