fbpx

ทัวร์เกาหลี TRENDY KOREA (BX) 5วัน 3คืน – K1022382

รหัสทัวร์ : K1022382
เดินทาง : Sep-Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี TRENDY KOREA (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไชน่า ทาวน์  วัดจอนดึงซา  ปั่นจักรยาน Rail Bike  ช้อปปิ้ง ฮงแด  หมู่บ้านโบราณ อึนพยอง  ศูนย์เครื่องสำอางค์  พระราชวังชางด๊อกคุง  อินซอนดง  เมียงดง  ศูนย์โสม  Duty Free  SONGDO Park  ตลาดพื้นเมืองซินโพ  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ช้อปปิ้งฮงแด
กิน : หมูย่างเกาหลี
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง 2 คืน

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินอินชอน  ไชน่า ทาวน์  วัดจอนดึงซา  ปั่นจักรยาน Rail Bike  ช้อปปิ้ง ฮงแด  หมู่บ้านโบราณ อึนพยอง  ศูนย์เครื่องสำอางค์  พระราชวังชางด๊อกคุง  อินซอนดง  เมียงดง  ศูนย์โสม  Duty Free  SONGDO Park  ตลาดพื้นเมืองซินโพ  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ช้อปปิ้งฮงแด  สนามบินอินชอน  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม8-12 / 15-19 / 29-2 พ.ย. / 22-26 (วันปิยมหาราช)24,888
ตุลาคม
8-12 / 15-19 / 29-2 พ.ย. / 22-26 (วันปิยมหาราช)24,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอินชอน – ไชน่า ทาวน์ – วัดจอนดึงซา – ปั่นจักรยาน Rail Bike – ช้อปปิ้ง ฮงแด HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านโบราณ อึนพยอง – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – พระราชวังชางด๊อกคุง – อินซอนดง – เมียงดง HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสม– Duty Free – SONGDO Park – ตลาดพื้นเมืองซินโพ INTERNATIONAL HOTEL YEONGJONG หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้อปปิ้งฮงแด – สนามบินอินชอน –กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – ไชน่า ทาวน์ – วัดจอนดึงซา – ปั่นจักรยาน Rail Bike – ช้อปปิ้ง ฮงแด
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณ อึนพยอง – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – พระราชวังชางด๊อกคุง – อินซอนดง – เมียงดง
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสม– Duty Free – SONGDO Park – ตลาดพื้นเมืองซินโพ
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL HOTEL YEONGJONG หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้อปปิ้งฮงแด – สนามบินอินชอน –กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม