fbpx

ทัวร์เกาหลี TRENDY KOREA แทกู ปูซาน (BX) 5วัน 3คืน – K1022509

รหัสทัวร์ : K1022509
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี TRENDY KOREA แทกู ปูซาน (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน (ขึ้น cable car)   83 Tower  สวนสนุก E-World  ตลาดโซมุน  คริสตจักรคาทอลิกเยซัน  ตามรอย Hometown Cha ChaCha  โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ดิวตี้ฟรี  สกายแคปซูล  HERB CENTER  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ออยุคโดสกายวอร์ค  Rendèjá-Vous  ศูนย์โสม  Jeonpo Café Street ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ 
กิน : พิเศษ เมนู บะหมี่ลอยฟ้าที่ทุกคนต้องลิ้มลองพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเขาพัลกองซาน / BBQ BUFFETเมนูไส้ย่างอันเลื่องลือ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคิมแฮ  อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน (ขึ้น cable car)   83 Tower  สวนสนุก E-World  ตลาดโซมุน  คริสตจักรคาทอลิกเยซัน  ตามรอย Hometown Cha ChaCha  โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ดิวตี้ฟรี  สกายแคปซูล  HERB CENTER  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ออยุคโดสกายวอร์ค  Rendèjá-Vous  ศูนย์โสม  Jeonpo Café Street ซัมยอนอันเดอร์กราวน์  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-8 (วันพ่อ)26,888
21-25 (วันคริสต์มาส)27,888
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,888
31-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,888
ธันวาคม
4-8 (วันพ่อ)26,888
21-25 (วันคริสต์มาส)27,888
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,888
31-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคิมแฮ – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน (ขึ้น cable car) - 83 Tower-สวนสนุก E-World - ตลาดโซมุน CRISTAL HOTELหรือเทียบเท่า
3 คริสตจักรคาทอลิกเยซัน - ตามรอยHometown Cha ChaCha - โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค –วัดแฮดงยงกุงซา - ดิวตี้ฟรี HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สกายแคปซูล - HERB CENTER – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ออยุคโดสกายวอร์ค - Rendèjá-Vous HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์โสม - Jeonpo Café Street – ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ - กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคิมแฮ – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน (ขึ้น cable car) - 83 Tower-สวนสนุก E-World - ตลาดโซมุน
 • โรงแรม
 • CRISTAL HOTELหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คริสตจักรคาทอลิกเยซัน - ตามรอยHometown Cha ChaCha - โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค –วัดแฮดงยงกุงซา - ดิวตี้ฟรี
 • โรงแรม
 • HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สกายแคปซูล - HERB CENTER – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ออยุคโดสกายวอร์ค - Rendèjá-Vous
 • โรงแรม
 • HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสม - Jeonpo Café Street – ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ - กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม