fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST PRICE (W5) 8วัน 5คืน IST14 – TK5422282

รหัสทัวร์ : TK5422282
เดินทาง : Aug-Oct 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST PRICE (W5) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อิสตันบูล  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  ฮาเจีย โซเฟีย  พระราชวังทอปกาปี  อังการ่า  คัปปาโดเกีย  ทะเลสาบเหลือ  นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่   โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ระบำ Belly Dance   หุบเขาอุซิซาร์  คอนย่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  โรงงานเครื่องหนัง  บูร์ซ่าร์  สุเหร่าสีเขียว  ตลาดผ้าไหม  อิสตันบูล  สไปซ์บาร์ซาร์
พิเศษ : ที่พัด 4 ดาว + พัก ร.ร.สไตล์ถ้ำ 1 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินเตหะราน  อิสตันบูล  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  ฮาเจีย โซเฟีย  พระราชวังทอปกาปี  อังการ่า  คัปปาโดเกีย  ทะเลสาบเหลือ  นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่   โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ระบำ Belly Dance   หุบเขาอุซิซาร์  คอนย่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  โรงงานเครื่องหนัง  บูร์ซ่าร์  สุเหร่าสีเขียว  ตลาดผ้าไหม  อิสตันบูล  สไปซ์บาร์ซาร์  สนามบินอีสตันบูล  สนามบินเตหะราน  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน9-16 / 18-2531,999
พฤศจิกายน
9-16 / 18-2531,999
ธันวาคม14-2131,999
2-9 (วันพ่อ) / 23-30 (วันคริสต์มาส)32,999
ธันวาคม
14-2131,999
2-9 (วันพ่อ) / 23-30 (วันคริสต์มาส)32,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
2 สนามบินเตหะราน – อิสตันบูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – อังการ่า SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 คัปปาโดเกีย – ทะเลสาบเหลือ – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance MINIA KALSEDON , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ำจำลอง หรือเทียบเท่า
4 หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ TRIPOLIS , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตันบูล – สไปซ์บาร์ซาร์ GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 สนามบินอีสตันบูล – สนามบินเตหะราน
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเตหะราน – อิสตันบูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – อังการ่า
 • โรงแรม
 • SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คัปปาโดเกีย – ทะเลสาบเหลือ – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 • โรงแรม
 • MINIA KALSEDON , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ำจำลอง หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่
 • โรงแรม
 • TRIPOLIS , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
 • โรงแรม
 • CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตันบูล – สไปซ์บาร์ซาร์
 • โรงแรม
 • GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอีสตันบูล – สนามบินเตหะราน
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม