ทัวร์ตุรกี TURKEY RETURN (TK) 8วัน 5คืน IST01 – TK5421001

รหัสทัวร์ : TK5421001
เดินทาง : Dec 2021 - Feb 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ตุรกี TURKEY RETURN (TK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อิสตันบูล(ตุรกี)  บินภายในไกเซรี่  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ระบำ BELLY DANCE  ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (optional ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส   วิหารเอสเคลปิออน  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  ช๊อปปิ้งถนนทักซิม
พิเศษ : บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง ไม่เหนื่อย / ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น + ที่พักสไตล์ถ้ำ 1 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  อิสตันบูล(ตุรกี)  บินภายในไกเซรี่  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ระบำ BELLY DANCE  ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (optional ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส   วิหารเอสเคลปิออน  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  ช๊อปปิ้งถนนทักซิม  อิสตันบูล  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง ไม่เหนื่อย / ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น + ที่พักสไตล์ถ้ำ 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม3-10 (วันหยุดยาว)40,99939,999
27-3 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)47,99944,999
ธันวาคม
3-10 (วันหยุดยาว)40,99939,999
27-3 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)47,99944,999
มกราคม14-2139,999
23-3040,999
มกราคม
14-2139,999
23-3040,999
กุมภาพันธ์16-23 / 23-2 มี.ค. 40,999
กุมภาพันธ์
16-23 / 23-2 มี.ค. 40,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ BELLY DANCE UCHISAR KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า
3 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (optional ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่ PAM THERMAL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส LE BLEU HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – วิหารเอสเคลปิออน KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส GOLDEN TULIP HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
7 BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – ช๊อปปิ้งถนนทักซิม
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ BELLY DANCE
 • โรงแรม
 • UCHISAR KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (optional ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
 • โรงแรม
 • PAM THERMAL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • โรงแรม
 • LE BLEU HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – วิหารเอสเคลปิออน
 • โรงแรม
 • KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • โรงแรม
 • GOLDEN TULIP HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – ช๊อปปิ้งถนนทักซิม
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม