fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย โครัม คาราบัก อิสตันบูล (TK) 9วัน 6คืน ZGIST-2210TK – TK2822206

รหัสทัวร์ : TK2822206
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ตุรกี TURKEY ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย โครัม คาราบัก อิสตันบูล (TK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล  อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย  ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  เมืองไอวาลิก  เมืองคูซาดาซึ  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เตอร์กิช ดีไลท์  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคอนยา  ที่พักคาราวานเซราย  เมืองคัปปาโดเกีย  ชมบอลลูนหลากสี (ค่าขึ้นไม่รวมในค่าทัวร์)  เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  พิพิธภัณฑ์เกอเรเม  โรงงานทอพรม  ชมการแสดง Belly Dance  เมืองโครัม  เมืองโบราณฮัตทูซา  หินศิลายาซิลิคายา  เมืองอังการา  สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก  เมืองคาราบัก  เมืองซาฟรานโบลู  จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค  พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู  ตลาดย่านเมืองเก่า  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  หอคอย กาลาตา  จตุรัสทักษิม
กิน : เคบับต้นตำรับ / ปลาแมคเคอเรลย่าง และ MIX SEAFOOD
พิเศษ : ที่พัก 4-5 ดาว / พัก รร สไตล์ถ้ำ 2 คืน / ให้ท่านผ่อนคลายแช่น้ำร้อนภายในโรงแรมที่พัก 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอิสตันบูล  เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล  อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย  ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  เมืองไอวาลิก  เมืองคูซาดาซึ  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เตอร์กิช ดีไลท์  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคอนยา  ที่พักคาราวานเซราย  เมืองคัปปาโดเกีย  ชมบอลลูนหลากสี (ค่าขึ้นไม่รวมในค่าทัวร์)  เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  พิพิธภัณฑ์เกอเรเม  โรงงานทอพรม  ชมการแสดง Belly Dance  เมืองโครัม  เมืองโบราณฮัตทูซา  หินศิลายาซิลิคายา  เมืองอังการา  สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก  เมืองคาราบัก  เมืองซาฟรานโบลู  จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค  พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู  ตลาดย่านเมืองเก่า  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  หอคอย กาลาตา  จตุรัสทักษิม  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม29-6 พ.ย.38,990
ตุลาคม
29-6 พ.ย.38,990
พฤศจิกายน12-20 38,990
พฤศจิกายน
12-20 38,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอวาลิก DIKILI HALIC PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองปามุคคาเล COLOSSAE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ชมบอลลูนหลากสี (ค่าขึ้นไม่รวมในค่าทัวร์) – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – โรงงานทอพรม – ชมการแสดง Belly Dance KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองโครัม – เมืองโบราณฮัตทูซา – หินศิลายาซิลิคายา – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก TURIST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 เมืองคาราบัก – เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค – พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู – ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
8 พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – หอคอย กาลาตา – จตุรัสทักษิม – สนามบินอิสตันบูล
9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอวาลิก
 • โรงแรม
 • DIKILI HALIC PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคูซาดาซึ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองปามุคคาเล
 • โรงแรม
 • COLOSSAE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย
 • โรงแรม
 • KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมบอลลูนหลากสี (ค่าขึ้นไม่รวมในค่าทัวร์) – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – โรงงานทอพรม – ชมการแสดง Belly Dance
 • โรงแรม
 • KALSEDON BOUTIQUE CAVE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโครัม – เมืองโบราณฮัตทูซา – หินศิลายาซิลิคายา – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก
 • โรงแรม
 • TURIST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาราบัก – เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค – พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู – ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – หอคอย กาลาตา – จตุรัสทักษิม – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม