fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY (TK) 8วัน 5คืน – TK401904

รหัสทัวร์ : TK401904
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ตุรกี บินภายใน 1 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ม้าไม้แห่งกรุงทรอย วิหารอะโครโปลิส บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย ไร่สตรอเบอรี่ (ทานสดๆจากไร่) ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
ช้อป : ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ สไปซ์ มาร์เก็ต
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับท้องถิ่น 5 ดาว 4 คืน / พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

TK401904 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสพระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองอีเซียบัท  เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอิซปาต้าร์ ไร่สตรอเบอรี่ (ทานสดๆจากไร่) เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้งโรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง / พักโรงแรม ระดับท้องถิ่น 5 ดาว 4 คืน / พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-13 / 7-14 /12-19 / 13-20 / 19-26 / 20-27 / 26-2 พ.ย.37,900
ตุลาคม
6-13 / 7-14 /12-19 / 13-20 / 19-26 / 20-27 / 26-2 พ.ย.37,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2 ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
3 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่ Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
4 ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ Le Bleu Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
5 บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
6 เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิซปาร์ต้า-เมืองคัปปาโดเกีย Goreme Kaya Hotel 5* โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
7 นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8 กรุงเทพมหานคร
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
 • โรงแรม
 • Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
 • โรงแรม
 • Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • โรงแรม
 • Le Bleu Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
 • โรงแรม
 • Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิซปาร์ต้า-เมืองคัปปาโดเกีย
 • โรงแรม
 • Goreme Kaya Hotel 5* โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรม