fbpx

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE LAVENDER SIMPLY (TK) 9วัน 6คืน IST34 – TK5423717

รหัสทัวร์ : TK5423717
เดินทาง : Jul-Sep 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ตุรเคีย TURKIYE LAVENDER SIMPLY (TK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อิสตันบูล  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เมืองชานัคคาเล่   ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD  ร้านเครื่องหนัง  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  โรงงานสิ่งทอ  เมืองอิสปาร์ตา  สวนลาเวนเดอร์  เมืองคอนย่า  คัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์   ทะเลสาบเกลือ  อังการา  สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก  เมืองซาฟรานโบลู  อิสตันบูล  ตลาดสไปซ์  ทักซิมสแควร์  ย่าน BALAT  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  GALATA TOWER
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน / ฤดูดอกลาเวนเดอร์

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินอิสตันบูล  อิสตันบูล  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เมืองชานัคคาเล่   ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD  ร้านเครื่องหนัง  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  โรงงานสิ่งทอ  เมืองอิสปาร์ตา  สวนลาเวนเดอร์  เมืองคอนย่า  คัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์   ทะเลสาบเกลือ  อังการา  สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก  เมืองซาฟรานโบลู  อิสตันบูล  ตลาดสไปซ์  ทักซิมสแควร์  ย่าน BALAT  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  GALATA TOWER  สนามบินอิสตันบูล  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – เมืองชานัคคาเล่ IRIS HOTEL, CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ร้านเครื่องหนัง – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 โรงงานสิ่งทอ – เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์) – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ทะเลสาบเกลือ – อังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู KAHVECILER HOTEL , SAFRANBOLU โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์ GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWER – สนามบินอิสตันบูล
9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – เมืองชานัคคาเล่
 • โรงแรม
 • IRIS HOTEL, CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ร้านเครื่องหนัง – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • โรงแรม
 • TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานสิ่งทอ – เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย
 • โรงแรม
 • MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์) – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
 • โรงแรม
 • MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบเกลือ – อังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู
 • โรงแรม
 • KAHVECILER HOTEL , SAFRANBOLU โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์
 • โรงแรม
 • GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWER – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม