fbpx

ทัวร์เที่ยวอุดรธานี หนองคาย คำชะโนด ท่าเสด็จ 3วัน 1คืน ZUDN01 – TH282027

รหัสทัวร์ : TH282027
เดินทาง : Sep-Dec
ระยะเวลา : 3D1N

ทัวร์เที่ยวอุดรธานี หนองคาย คำชะโนด ท่าเสด็จ
ราคาเริ่มต้น

฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะคำชะโนด วัดโพธิสมภรณ์ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร  หนองคาย วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ SKYWALK วัดโพธิ์ชัย ตลาดท่าเสด็จ
ช้อป : ถนนคนเดิน 

ทัวร์เที่ยวอุดรธานี หนองคาย คำชะโนด ท่าเสด็จ 3วัน 1คืน อุดรธานี เกาะคำชะโนด วัดโพธิสมภรณ์ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร ถนนคนเดิน  หนองคาย วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ SKYWALK วัดโพธิ์ชัย ตลาดท่าเสด็จ แวะซื้อของฝาก กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน3-5 / 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-274,999
กันยายน
3-5 / 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-274,999
ตุลาคม2-4 / 9-11 / 16-18 / 30-14,999
11-13 / 22-24 / 23-254,999
ตุลาคม
2-4 / 9-11 / 16-18 / 30-14,999
11-13 / 22-24 / 23-254,999
พฤศจิกายน6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-294,999
พฤศจิกายน
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-294,999
ธันวาคม4-6 / 5-7 / 9-114,999
11-13 / 18-20 / 25-274,999
30-1 5,999
ธันวาคม
4-6 / 5-7 / 9-114,999
11-13 / 18-20 / 25-274,999
30-1 5,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ถนนคนเดิน โรงแรมต้นคูณ หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
3 หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ถนนคนเดิน
 • โรงแรม
 • โรงแรมต้นคูณ หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หนองคาย - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม