fbpx

ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า เลสโก บัลลังก์มังกรขาว (WE) 4วัน 3คืน (ZCKG11) – CH282014

รหัสทัวร์ : CH282014
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)  เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หงหยาต้ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ / ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง / ที่พัก 4 ดาว / **ไม่ลงร้านช้อป**

CH282014 ทัวร์จีน สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์  เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)  เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หงหยาต้ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม  สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ พิเศษ…เมนูสุกี้หม้อไฟ **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท** + ที่พัก 4 ดาว **ไม่ลงร้านช้อป**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม05-0813,999
มีนาคม
05-0813,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – เมืองฉงชิ่ง NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง
 • โรงแรม
 • MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – เมืองฉงชิ่ง
 • โรงแรม
 • NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 • โรงแรม
 • NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม