fbpx

ทัวร์อังกฤษ UNITED KINGDOM ลอนดอน ออกฟอร์ด ไบบลูรี่ (BR) 6วัน 4คืน ZGLHR-2302BR – EU2823309

รหัสทัวร์ : EU2823309
เดินทาง : Apr-May 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์อังกฤษ UNITED KINGDOM ลอนดอน ออกฟอร์ด ไบบลูรี่ (BR) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองลอนดอน  ไบเซสเตอร์วิลเลจ  เมืองออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช  มหาวิหารไครสต์เชิร์ช  หมู่บ้านไบบลูรี่  เมืองบาธ  มหาวิหารบาธ  โรงอาบน้ำโรมันโบราณ  เมืองซาลิสบัวรี่  อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์  อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  จัตุรัสทราฟัลก้าร์  จัตุรัสรัฐสภา  พระราชวังเวสท์มินเตอร์  หอนาฬิกาบิ๊กเบน  พระราชวังบัคกิ้งแฮม  ปราสาทวินด์เซอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู Fish & Chip ต้นคำรับ / เมนูเป็ดย่างเลิศรส
พิเศษ : ที่พัก 3-4 ดาว / บินตรง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินฮีทโธรว์  เมืองลอนดอน  ไบเซสเตอร์วิลเลจ  เมืองออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช  มหาวิหารไครสต์เชิร์ช  หมู่บ้านไบบลูรี่  เมืองบาธ  มหาวิหารบาธ  โรงอาบน้ำโรมันโบราณ  เมืองซาลิสบัวรี่  อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์  อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  จัตุรัสทราฟัลก้าร์  จัตุรัสรัฐสภา  พระราชวังเวสท์มินเตอร์  หอนาฬิกาบิ๊กเบน  พระราชวังบัคกิ้งแฮม  ปราสาทวินด์เซอร์  สนามบินฮีทโธรว์  สนามบินสุวรรณภูมิ  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-671,990
มิถุนายน
1-671,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว์ - เมืองลอนดอน Moxy London Heathrow Airport ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช Hotel Ramada Oxford ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Holiday Inn Express London Park Royal ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Holiday Inn Express London Park Royal ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
6 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว์ - เมืองลอนดอน
 • โรงแรม
 • Moxy London Heathrow Airport ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
 • โรงแรม
 • Hotel Ramada Oxford ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express London Park Royal ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Express London Park Royal ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม