fbpx

ทัวร์อังกฤษ UNITED KINGDOM ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ (BR) 7วัน 5คืน ZGLHR-2201BR – EU2822223

รหัสทัวร์ : EU2822223
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์อังกฤษ UNITED KINGDOM ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ (BR) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองลอนดอน  ไบเซสเตอร์วิลเลจ  เมืองออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช  มหาวิหารไครสต์เชิร์ช หมู่บ้านไบบลูรี่  เมืองบาธ  มหาวิหารบาธ  โรงอาบน้ำโรมันโบราณ  เมืองซาลิสบัวรี่  อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์  อิสระ 2 วันเต็ม ณ กรุงลอนดอน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และรถให้บริการ)  จัตุรัสทราฟัลก้าร์  จัตุรัสรัฐสภา  พระราชวังเวสท์มินเตอร์  หอนาฬิกาบิ๊กเบน  พระราชวังบัคกิ้งแฮม  ปราสาทวินด์เซอร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนู Fish & Chip / เมนูเป็ดย่างเลิศรส
พิเศษ : อิสระในลอนดอน 2 วันเต็ม / บินตรง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินฮีทโธรว์  เมืองลอนดอน  ไบเซสเตอร์วิลเลจ  เมืองออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช  มหาวิหารไครสต์เชิร์ช หมู่บ้านไบบลูรี่  เมืองบาธ  มหาวิหารบาธ  โรงอาบน้ำโรมันโบราณ  เมืองซาลิสบัวรี่  อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์  อิสระ 2 วันเต็ม ณ กรุงลอนดอน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และรถให้บริการ)  จัตุรัสทราฟัลก้าร์  จัตุรัสรัฐสภา  พระราชวังเวสท์มินเตอร์  หอนาฬิกาบิ๊กเบน  พระราชวังบัคกิ้งแฮม  ปราสาทวินด์เซอร์  สนามบินฮีทโธรว์  สนามบินสุวรรณภูมิ  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)69,990
ธันวาคม
27-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)69,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว์
2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวัน ณ กรุงลอนดอน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และรถให้บริการ) HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 อิสระเต็มวัน ณ กรุงลอนดอน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และรถให้บริการ) HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
6 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
7 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว์
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
 • โรงแรม
 • HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน ณ กรุงลอนดอน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และรถให้บริการ)
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน ณ กรุงลอนดอน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และรถให้บริการ)
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม